Krok 04: Off-grid czy on-grid?

System wyspowy, autonomiczny, off-grid (ang. poza siecią) jest to typ instalacji w którym energia, pochodząca z generatora wykorzystującego energię odnawialną, nie trafia do sieci elektro-energetycznej jedynie zasila odbiorniki znajdujące się wewnątrz systemu. Instalacja sprzężona z siecią, on-grid (ang. na sieć).

Jest to typ instalacji będących częścią  sieci elektroenergetycznej. W instalacji typu on grid, energia elektryczna wytworzona w generatorze wykorzystującym źródło odnawialne, jest zamieniana na energię o parametrach obowiązujących w systemie elektroenergetycznym.