Model mieszany

Model mieszany (on i off grid) 

 

 

Instalacja sieciowa (on grid) oraz autonomiczna (off grid), mogą pracować razem. W pierwszym wariancie modelu mieszanego, autonomia, może obsługiwać część odbiorników odseparowanych od sieci, wymagających ciągłego dostarczania energii. Natomiast instalacja dołączona do sieci dystrybucyjnej, obniży koszty funkcjonowania odbiorników nie wymagających zabezpieczania przed przerwami w dostawie energii oraz wygeneruje doddatkowe zyski, ze sprzedaży nadwyżek. Taki wariant, wymaga zastosowania większej liczby przetworników i urządzeń magazynujących. Przykładem, może być zastosowanie systemu off grid z zasilaniem akumulatorowym np. do oświetlenia pomieszczeń oraz dołączenie reszty odbiorników w obiekcie do instalacji on grid. W razie przerwy w dostawie energii, obiekt nadal będzie miał oświetlenie. Model taki, można zrealizować zarówno przy pomocy jednego generatora, jak i dwóch oddzielnych, na każdy z typów instalacji.

Kolejnym wariantem może być zastosowanie wyposażonego w magazyn energii, przetwornika hybrydowego zasilanego z odnawialnego źródła, sieci bądź agregatu. Przetwornik pośredniczy pomiędzy wymienionymi źródłami zasilania a odbiornikami energii. Rozwiązanie te, znacznie poprawia wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej na potrzeby własne, dzięki zastosowaniu akumulatorów, które w sytuacji braku zasilania ze źródła odnawialnego, posiadają wcześniej zgromadzony z nadwyżek potencjał, by pokryć zapotrzebowanie bez udziału sieci. Wariant uniemożliwia oddawanie energii do sieci, jednocześnie pozostawiając możliwość posiłkowania nią w razie niedoborów. 

Trzeci z wariantów, mogący być połączeniem obu typów instalacji, jest model bazujący na instalacji on grid, z dodatkiem urządzeń zapobiegających wydostawaniu się energii do sieci dystrybucyjnej. Posiada on cechę priorytetu „nie dzielenia się” z siecią, energią wyprodukowaną w generatorze energii odnawialnej, więc nosi znamiona instalacji autonomicznej. W wariancie tym, przy pomocy dodatkowych urzadzeń, realizuje się załączanie odbiorników pochłaniającyh nadprodukcję energii (akumulatory, bojler elektryczny, pralka, zmywarka), bądź  hamuje przekształtnik, tak aby dostosował uzysk do panującego zapotrzebowania. Cechą off grid tego wariantu, jest opcjonalna rezygnacja z oddawania energii do sieci, możlwiość stosowania akumulatorów, kumulowanie w postaci ciepła. Poza tym, instalacja ma charakter pracy instalacji on grid.