Schemat instalacji on grid

Instalacja on grid – schemat 

 

 

Instalacja sprzężona z siecią, on-grid (ang. na sieć). Jest to typ instalacji będących częścią  sieci elektroenergetycznej. W instalacji typu on grid, energia elektryczna wytworzona w generatorze wykorzystującym źródło odnawialne, jest zamieniana na energię o parametrach obowiązujących w systemie elektroenergetycznym. W instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych do przemiany energii prądu stałego DC, na prąd o charakterze zmiennym AC służą inwertery. W ujęciu prosumenckim, wytworzona energia będzie spożytkowana w części lub całości na potrzeby własne. Ewentualna nadwyżka energii wyprodukowanej w takiej instalacji może być oddawana do systemu elektroenergetycznego, z racji czego przysługiwać będą korzyści majątkowe. Braki w pokryciu zapotrzebowania na energię, w razie zbyt małego poziomu generacji, pokryte zostaną z sieci elektroenergetycznej. Rozliczanie za energię z operatorem sieci dystrybucyjnej będzie odbywało się przy pomocy dwóch urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Potocznie nazywanych „licznikami”. Jedno z urządzeń będzie mierzyło ilość energii wyprodukowanej w odnawialnym źródle, drugie natomiast ilość energii pobranej oraz oddanej do sieci (licznik dwukierunkowy). Po przyłączeniu, koszt wymiany i instalacji tych urządzeń spada na operatora sieci dystrybucyjnej.