On grid i off grid, wady i zalety

Wady i zalety instalacji on grid i off grid

 

Zestawienie głównych wad oraz zalet instalacji on grid oraz off grid, można zestawić następująco:

ON GRID

OFF GRID

Wady instalacji

Zalety instalacji

Wady instalacji

Zalety instalacji

- W razie braku występowywania paliwa odnawialnego (wiatru, nasłonecznienia, itd.)zasilanie uzależnione jest od sieci dystrybucyjnej;

-W inteligentnych sieciach moc generowana do sieci dystrybucyjnej , przez instalacje prosumenckie, może  być ograniczana poprzez operatora;

- W razie braku napięcia w sieci dystrybucyjnej  nastąpi rozłączenie generatora energii odnawialnej, obiekt pomimo własnego generatora pozostanie bez zasilania;

 

+ Instalacja przynosi oszczędności w zużyciu energii z sieci oraz ewentualne dochody wyniakające ze sprzedaży energii ;

+ Prostota układu daje większe szanse na długą, bezawaryjną pracę;

+Tańszy wariant pozbawiony urządzeń przechowywujących energię;

+ Stabilizuje pracę sieci dystrybucyjnej, zmniejsza straty przesyłowe, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne;

 

-Konieczność stosowania urządzeń do przechowywania energii, które trzeba separować od pomieszczeń mieszkalnych oraz montować w miejscach, gdzie panują odpowiednie dla nich warunki pracy;

-Droższy typ instalacji. Koszt większy od on grid’u o ok. 50%. Dodatkowy nakład trzeba ponieść na magazynowanie energii;

- Urządzenia magazynujące energię np. Akumulatory, aby zachować możliwość efektynego przechowywania energii, wymagają cyklicznej wymiany, minimum co 5 lat;

- Brak efektywnego i taniego sposobu kumulaowania energii;

- Konieczność przewymiarowywania instalacji, przez wzgląd na losowość występowania paliw odnawialnych, np. w postaci słońca, wiatru;

+ Niezależność energetyczna;

+Brak wpływu sieci dystrybucyjnej na pracę instalacji;

+ Możliwość efektywniejszego wykorzystania energii,  brak konieczności przekształcania energii np.z charakteru stałoprądowego DC na zmiennoprądowy AC;

+ Autonomie również odciążają system elektroenergetyczny;