Instalacja z większą liczbą źródeł

Instalacja z wykorzystaniem większej liczby źródeł 

 

 

Podobnie jak w przypadku łączenia instalacji on i off grid, można dokonać połączenia różnych generatorów źródeł odnawialnych. Energia elektryczna jest medium, które doskonale da przekształcić się w energię cieplną czy pracę. Odnawialne źródła energii, z których może być ona pozyskiwana, są w stanie przy odpowiednich nakładach finansowych i rozwiązaniach technicznych z powodzeniem, zarówno zasilać elektrycznie jak i ogrzewać. Istnieją również, takie rozwiązania jak np. kolektory słoneczne bądź pompy ciepła, które czerpią z energii słońca czy ciepła zawartego w ziemi, jednocześnie wykorzystując do swojej pracy energię elektryczną, dostarczając jedynie energii cieplnej. Istnieją rozwiązania łączące zarówno generację energii elektrycznej oraz ciepła jednocześnie, przy wykorzystaniu odpadów z produkcji. Biomasa jest tego doskonałym przykładem. Biogaz powstały na wskutek fermentacji metanowej biomasy, sprawdza się przy wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej czyli tzw. kogeneracji. Kogeneratory przy odpowiednim zapasie surowca są w stanie na bierząco, pokrywać zapotrzebowanie na elektryczność oraz ciepło. Problemem, może okazać się żywotność kogeneratorów oraz koszty eksploatacji, które są w stanie zwrócić sie tylko przy określonym pułapie produkcji oraz kosztach pozyskiwania biomasy. Dobrą alternatywą może okazać się łączenie poszczególnych rozwiązań.

Typowo prosumenckie źródła odnawialne, służące generacji energii elektrycznej, opierają się na zjawiskach mniej lub bardziej losowych, takich jak wystepowanie promieniowania słonecznego, bądź wiatru. W umiarkowanym klimacie, jakim znajduje się  Polska, regułą jest, że największe nasłonecznienie wystepuje w miesiącach wiosenno-letnich, kiedy zazwyczaj wiatru jest mało. Tendencja odwraca się  w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy zazwyczaj wiatr staje się czymś powszednim. Łączenie generatorów wiatrowych i słonecznych, może zaowocować większą stabilnością dostaw energii elektrzycznej. Zabieg ten, będzie miał pozytywne skutki, szczególnie dla instalacji off grid. Zapewni większą stabilność magazynów energii, poprzez losowe uzupełnianianie się źródeł, zwiększając przy tym żywotność drogich akumulatorów. Odpowiednia instalacja grzewcza na biomasę (np. w postaci pelletu), czy pompy ciepła doskonale uzupełni źrodła generujące elektryczność, pokrywając zapotrzebowanie obiektu na ciepło.