Własna elektrownia?

Dlaczego nie?

 

W tym krótkim samouczku pomożemy Ci zaplanować Twoją mikroinstalację. To tutaj szybko prześledzisz następujące zagadnienia:

  • Wielkość instalacji dostosowana do potrzeb
  • Możliwości techniczne i topograficzne twojego domu i posesji
  • Wybór technologii
  • Dobrze zaplanowany budżet i biznesplan
  • Wybór dostawcy i instalatora
  • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
  • Odsprzedaż nadwyżek wyprodukowanych a nie zużytych na własne potrzeby
  • Podatki, procedury i inne pułapki

W każdym momencie zapraszamy Cię do klikania w linki umieszczone na kolejnych etapach samouczka. Znajdziesz tam szczegóły dotyczące danego zagadnienia, które pomogą Ci dobrze zdiagnozować Twoje indywidualne potrzeby, możliwości i ryzyka.

Od czego zacząć?