Nasza rada - z życia wzięte

Nasza rada - z życia wzięte

 

 

  • Prosument, który chce skorzystać z dofinansowania w ramach programu PROSUMENT, musi się upewnić, że przedsiębiorstwo, które zajmie się instalacją, zna szczegółowo wymogi tego programu i będzie w stanie w określony sposób przygotować i wykonać instalację. Czytaj więcej

  • Osoba, która zainteresowana jest inwestycją w mikroinstalacje, poza przekazem reklamowym może wymagać od instalatora, aby przedstawił referencje lub opinie poprzednich klientów, względnie informacje o zrealizowanych już pracach. Czytaj więcej

  • Prosument, który poleca instalatorowi kompleksową realizację inwestycji powinien upewnić się, że obejmuje ona także załatwienie formalności z przedsiębiorstwem energetycznym. Czytaj więcej

  • Prosument, który posiada stosowne umiejętności, powinien przeanalizować możliwość samodzielnego montażu elementów instalacji, powierzając certyfikowanemu instalatorowi wyłącznie niezbędne czynności związane z przyłączeniami.Czytaj więcej

    Dobrym sposobem na zracjonalizowanie kosztów inwestycji jest zainteresowanie najbliższych sąsiadów lub przyjaciół taką możliwością. Prosument, któremu uda się zgromadzić wokół idei mikrogeneracji większą liczbę osób, może skorzystać z mechanizmu zakupów grupowych. Przedsiębiorstwo instalatorskie, mając w perspektywie zawarcie umów na wiele inwestycji naraz, będzie skłonne udzielić większego rabatu.Czytaj więcej