Dobrym sposobem na zracjonalizowanie kosztów inwestycji jest zainteresowanie najbliższych sąsiadów lub przyjaciół taką możliwością. Prosument, któremu uda się zgromadzić wokół idei mikrogeneracji większą liczbę osób, może skorzystać z mechanizmu zakupów grupowych. Przedsiębiorstwo instalatorskie, mając w perspektywie zawarcie umów na wiele inwestycji naraz, będzie skłonne udzielić większego rabatu.

 

 

Prosument, mieszkający na prywatnej posesji, na wsi w zachodniej części Polski, który zainteresował się możliwością mikroinstalacji,  rozpoczął poszukiwania informacji dotyczących możliwości rozpoczęcia takiej inwestycji. Instalacja miała stanowić istotną alternatywę dla zakupu energii elektrycznej z sieci.

Nie miała to być jednak duża instalacja. Prosument oczekiwał, że będzie to maksymalnie 2 kWp. Ustalił, że instalacja finansowana będzie ze środków własnych, zatem nie ma potrzeby, aby jej moc była większa, a cena odkupu energii wyprodukowanej w mikroinstalacji nie dawała podstaw aby oczekiwać, że odsprzedaż nadwyżek zrekompensuje poniesiony wydatek.

Planowanie rozpoczął od zapoznania się z treściami dostępnymi w Internecie, w szczególności na forach internetowych. Po kilkutygodniowym studiowaniu dostępnych tam informacji Prosument uznał, że jego wiedza i zdolności techniczne nie dają mu gwarancji, że jest w stanie wykonać instalację samodzielnie choćby w części. Planował, że instalacja zlokalizowana zostanie na dachu jego domu, więc istniała obawa, że podczas niefachowego montażu poszycie dachowe zostanie uszkodzone, co wygeneruje dodatkowe, nieplanowany koszty.  

Z tego też względu prosument zdecydował, że zleci przeprowadzenie całości procesu firmie instalatorskiej. Rozpoczął poszukiwania od rejestru dostępnego na stronach internetowych Urzędu Dozoru Technicznego. Okazało się jednak, że w najbliższej okolicy nie ma żadnego przedsiębiorstwa, które świadczy takie usługi. W tej sytuacji  rozpoczął więc przeszukiwanie ogólnych zasobów Internetu.

Rozesłane zostały zapytania ofertowe do firm instalatorskich z różnych części kraju, jednak oferty, które prosument otrzymał, były dalece niezadowalające cenowo w porównaniu z informacjami, które inni prosumenci przedstawiali, opisując w Internecie  swoje instalacje. 

W większości przypadków przedsiębiorstwa instalatorskie tłumaczyły wysoką cenę małą mocą instalacji i koniecznością dojazdu na miejsce z bardziej odległej lokalizacji, co koliduje im z innymi zleceniami, które aktualnie realizują albo procesem ich pozyskiwania. 

Prosument był zdeterminowany, aby zamontować mikroinstalację. Skoro przedsiębiorstwa instalatorskie twierdziły, że muszą podyktować wyższą stawkę, ponieważ na lokalnym rynku jest niewielki popyt, prosument uznał, że pomoże go wygenerować.

Stwierdził, że przekonanie rodziny i znajomych do zainwestowania w mikroinstalację będzie dobrym pomysłem. Jeżeli bowiem przedsiębiorstwo instalatorskie miałoby świadomość, że w grę wchodzi instalacja nie tylko na jednym domu, ale przykładowo na trzech lub czterech, zlokalizowanych w tej samej lub sąsiednich miejscowościach, byłoby mniej skłonne, aby odrzucić taką ofertę. Z drugiej strony należałoby w takiej sytuacji wysłać zapytanie do większej liczby firm, które mogą wtedy przedstawić bardziej korzystne warunki umowy.

Należało jednak zacząć od przekonania innych osób, które mogłyby potencjalnie zainwestować w instalację. W tym celu prosument wytypował znajomych i rodzinę, którzy z jednej strony zainteresowani są nowinkami technicznymi, a z drugiej płacą wysokie rachunki za energię elektryczną, ponieważ używają jej na potrzeby ogrzewania domu lub podgrzania wody użytkowej. Przekazał tym osobom swoje wstępne wyliczenia, dotyczące możliwych oszczędności i kosztów instalacji.

Po zastanowieniu się część z osób, z którymi nawiązał kontakt, uznała, ze inwestycja jest z ich punktu widzenia ekonomicznie opłacalna i przyłączyła się do Prosumenta. W momencie, w którym okazało się, że chodzi nie tylko o montaż jednej instalacji o niewielkiej mocy, a kilku  przedsiębiorstwa instalatorskie zaproponowały dużo lepszą ofertę, ponieważ przy realizacji wielu zleceń jednocześnie lub jednego po drugim same mogą ograniczyć koszty, a co za tym idzie, zaproponować bardziej atrakcyjne ceny.