Prosument, który chce skorzystać z dofinansowania w ramach programu PROSUMENT, musi się upewnić, że przedsiębiorstwo, które zajmie się instalacją, zna szczegółowo wymogi tego programu i będzie w stanie w określony sposób przygotować i wykonać instalację. 

 

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej instalacji. Zamieszkuje w domu jednorodzinnym w trzyosobowym gospodarstwie domowym. Pierwotnym celem inwestycji było obniżenie rachunków. Nie bez znaczenia jednak była ciekawość i pasja związana z odnawialnymi źródłami energii. Na początkowym etapie planowania nie był do końca świadomy, jakiego rzędu środki należy wyasygnować na zrealizowanie takiego projektu.

Przeglądając zasoby Internetu, natrafił na informację o możliwości skorzystania z finansowania inwestycji w ramach programu „Prosument” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program znajdował się wówczas dopiero w fazie wdrożenia. Prosument uznał, że będzie chciał skorzystać z pomocy w sfinansowaniu inwestycji, jednak - nie mając szczegółowej wiedzy - powierzy załatwienie wszelkich formalności przedsiębiorstwu instalacyjnemu, z którym podpisze umowę.

Podjąwszy to postanowienie zdecydował, że rozpocznie poszukiwania certyfikowanego instalatora, który zaplanuje instalację tak, aby można było na jej wdrożenie otrzymać finansowanie z programu „Prosument”. Instalator, poza zrealizowaniem aspektu technicznego, udzielić miał prosumentowi wsparcia w ramach aplikowania o dofinansowanie instalacji. Oczekiwaniem klienta było także, że przygotuje niezbędne dokumenty. 

Rozsyłając zapytania ofertowe do przedsiębiorstw instalacyjnych, jasno precyzował, że chodzi mu o instalację, finansowaną w ramach programu „Prosument”. Z treści otrzymanych odpowiedzi wynikało, że praktycznie każdy oferent świetnie zna zasady aplikowania o środki z wskazanego programu. Dominował model odpowiedzi, że po wpłaceniu zaliczki wszystko zostanie tak przygotowane, że z pewnością dofinansowanie zostanie przyznane.

Prosument nie był jednak do końca przekonany, czy skorzystanie z przedstawionych mu ofert doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. Zaczął więc samodzielnie analizować wymogi, jakie należy spełnić, aby aplikować do programu. Okazało się w tym momencie, że część z oferentów sama dobrze ich nie opanowała, co może oznaczać, że wbrew deklaracjom nigdy nie aplikowali ani nie przygotowywali dokumentacji koniecznej, aby zaaplikować o finansowanie inwestycji.

W szczególności jego uwagę zwrócił fakt, że większość z wykonawców w swoich ofertach proponowała wykonanie instalacji z wykorzystaniem także używanych, ale w pełni sprawnych i przetestowanych komponentów, a na swoją pracę udzielała maksymalnie rocznej rękojmi. Pobieżna analiza wymagań programu pozwoliła ustalić, że, aby skorzystać ze wsparcia, należy spełnić określone warunki techniczne. Przede wszystkim urządzenia wchodzące w skład mikroinstalacji powinny być fabrycznie nowe, po drugie posiadać gwarancję producentów głównych urządzeń opiewającą na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji, instrukcję w języku polskim, a sam wykonawca powinien udzielić rękojmi na okres co najmniej 3 lat. 

Oczywiście z punktu widzenia podstawowych wymagań technicznych zawartych w programie zaproponowane oferty nie mogły zostać przyjęte. Prosument, nie chcąc paść ofiarą nieuczciwej praktyki, sam zaczął szczegółowo studiować wszelkie wymogi, jakie spełniać musi instalacja, aby zakwalifikować się do dofinansowania. Dopiero gdy otrzymał ofertę od wykonawcy, co do którego miał pewność, że ma rozeznanie w wymogach stawianych instalacjom, zdecydował się na zawarcie z nim umowy.

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zainwestowaniem we własną mikroinstalację on grid i uzyskaniem wsparcia w ramach programu „Prosument” samodzielne zapoznanie się z wymogami tego programu w miarę możliwości i dokładne przeanalizowanie ofert na rynku.