Czy zużywasz dużo prądu?

Zapytaj przedsiębiorstwo energetyczne czy zużywasz dużo prądu

Podstawowym nośnikiem informacji na temat zużycia energii przez gospodarstwo domowe są faktury za energię, szczególnie rozliczeniowe, które podsumowują rok czy ostatnie pół roku zużycia. Warto je studiować i wyciągać wnioski z ich treści. O tym  jak je czytać znajdziecie Państwo informacje w innej części naszej strony.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ilość energii zużytej w danym okresie rozliczeniowym. Oczywiste jest, że w okresie wiosennym i letnim zużycie będzie niższe niż w zimowym. Jeżeli faktury opłacamy na podstawie prognoz, to o ile zostały dobrze skalkulowane przez przedsiębiorstwo energetyczne istnienie nadpłaty lub niedopłaty może świadczyć o zmianie zachowań lub wyposażenia mieszkania.

Na wypadek, gdy z jakichś względów nie mamy faktur rozliczeniowych z pomocą przychodzą prawa konsumenta na rynku energii. Prawa o których niewielu z nas wie.

Przede wszystkim, w sytuacji, w której konsument rozliczenia nie otrzymał należy złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego reklamację domagając się przesłania dokumentu. Możemy zwrócić się także o przesłanie duplikatu dokumentu utraconego lub zagubionego. Jest jednak jeszcze jedno ciekawe uprawnienie.  Możemy zatem zwrócić się do sprzedawcy energii żeby napisał nam wprost ile zużyliśmy w poprzednim roku oraz gdzie znaleźć informację jak wygląda moje zużycie w porównaniu do innych, podobnych gospodarstw domowych.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 6c. ustawy prawo energetyczne sprzedawca energii elektrycznej informuje swojego odbiorcę o ilości zużytej przez tego odbiorcę energii elektrycznej w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) i charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.

 Bez względu na źródło informacji efektem analizy jest bezcenna w przypadku planowania mikroinstalacji informacja co do ilości zużywanych przez gospodarstwo domowe konsumenta kilowatogodzin.