Ile i za co płacę w moich rachunkach za prąd?

Ile i za co płacę w moich rachunkach za prąd?

 

 

Faktura za energię elektryczną nie jest dokumentem najbardziej czytelnym. Przez zawiły system rozliczania energii wiele osób ma problem z kontrolowaniem rozliczeń i porównywaniem ofert różnych przedsiębiorstw. Warto jednak przemóc się i zacząć czytać faktury. Nie będziemy udawać, że jest to wbrew pozorom proste.  Nie jest. Warto jednak wiedzieć za co płacimy i komu.

Przede wszystkim musimy opanować przedstawioną w fakturach terminologię i dowiedzieć się kto i z jakiego tytułu pobiera liczne opłaty.

Opłaty pobierane przez spółkę obrotu (sprzedawcę energii):

· Energia Czynna lub Obrót – jest to opłata za zużytą przez nas energię elektryczną. Jej wysokość zależy od ilości zużytych kilowatogodzin. Ustalana jest w złotówkach za kilowatogodzinę.

· Opłata Handlowa. Występuje tylko u niektórych sprzedawców. W teorii jest to opłata tytułem obsługi handlowej (wystawianie faktur, obsługa klienta). W praktyce powiększa zysk spółki. Warto szukać ofert bez takiej opłaty. Ustalana jest kwotowo za miesiąc. 

 Opłaty pobierane przez OSD (Dystrybutora)

· Opłata Przesyłowa Zmienna – jest uzależniona od ilości pobranej energii. W dużym uproszczeniu jest to opłata za dystrybucję energii do lokalu odbiorcy wraz z kosztami utrzymania odpowiednich jej parametrów. Jej wysokość zależy od ilości zużytych kilowatogodzin. Ustalana jest w złotówkach za kilowatogodzinę.

· Opłata Przesyłowa Stała - pokrywa koszty funkcjonowania sieci elektroenergetycznych. Ustalana jest kwotowo za miesiąc i jest niezależna od ilości zużytej energii.

· Opłata Abonamentowa -  pokrywa koszty odczytów, fakturowanie, obsługę korespondencji. Jest niezależna od ilości zużytej energii, ale występuje w kilku wariantach uzależnionych od długości okresu rozliczeniowego.

· Opłata Jakościowa – stała opłata wnoszona na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych, operatora systemu przesyłowego, który obsługuje i zarządza sieciami wysokich napięć.

· Opłata przejściowa, uzależniona od rocznego zużycia energii: poniżej 500 kWh, 500 kWh - 1200 kWh, powyżej 1200 kWh – jest to swoista zapłata za korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego.