Nasza rada - z życia wzięte

Nasza rada - z życia wzięte 

 

 

  • Prosument, dobierając moc instalacji, powinien ściśle skorelować ją z potrzebami swojego gospodarstwa, mając na uwadze, że ceny odsprzedaży, nawet w taryfie gwarantowanej, mogą nie rekompensować poczynionej inwestycji.Czytaj więcej

  • Przy okazji planowania inwestycji w mikroinstalację warto rozważyć wymianę poszycia dachowego, szczególnie jeżeli dach pokryty jest eternitem. Czytaj więcej

  • Prosument powinien być świadomy, że o ile działalność przedsiębiorstw energetycznych jest regulowana przepisami, to przedsiębiorstwa dostarczające komponenty do instalacji lub świadczące usługi w tym zakresie konkurują ze sobą na zasadach rynkowych. Zatem ceny za ten sam produkt lub usługę mogą się od siebie różnić. Warto więc porównać wiele ofert przez zawarciem umowy.Czytaj więcej