Prosument powinien być świadomy, że o ile działalność przedsiębiorstw energetycznych jest regulowana przepisami, to przedsiębiorstwa dostarczające komponenty do instalacji lub świadczące usługi w tym zakresie konkurują ze sobą na zasadach rynkowych. Zatem ceny za ten sam produkt lub usługę mogą się od siebie różnić. Warto więc porównać wiele ofert przez zawarciem umowy.

 

 

Prosument zainteresowany mikrogeneracją rozpoczął przygotowania do zakupu i zamontowania własnej instalacji. Gospodarstwo domowe prosumenta składa się z trzech osób, które mieszkają w domu jednorodzinnym. Powodem zainstalowania układu mikroinstalacji było zainteresowanie niemiecką transformacją rynku energii. Prosument liczył również, że uchwalone zostaną przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, które w tamtym czasie ostatecznie nie weszły w życie. Celem prosumenta było wygenerowanie zysku, jednak w sytuacji braku sprzyjających przepisów postanowił on skupić się na zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną. Jak bywa także w innych przypadkach, nie bez znaczenia była chęć rozwijania pasji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

W większości przypadków wybór od początku pada na instalację fotowoltaiczną. Standardowo podstawową zaletą jest łatwość montażu, bardziej przystępna niż w przypadku innych źródeł cena i bezgłośne działanie całego układu.

Prosument dysponował tylko podstawową wiedzą z zakresu odnawialnych źródeł energii i elektryki. W dużej mierze wiedzę tę czerpał z Internetu, w szczególności z forów internetowych i grup dyskusyjnych, skupiających pasjonatów tego zagadnienia. 

Z początku zakładał, że po uchwaleniu nowelizacji prawa energetycznego, zwanej „Małym Trójpakiem”, oferty przedsiębiorstw instalatorskich zostały w miarę zestandaryzowane, analogicznie jak w przypadku ofert i cenników przedsiębiorstw energetycznych. Skoro bowiem certyfikowani instalatorzy podlegają obowiązkowi wpisu do specjalnego rejestru, zakładał, że kontrola wykonywania przez nich działalności dotyczy także stosowanego przez nich poziomu cen i sposobu podejścia do klienta.

Poszukiwanie ofert rozpoczął standardowo za pośrednictwem Internetu. Strony internetowe poszczególnych przedsiębiorstw rzadko zawierały bardziej konkretne oferty. Należało kontaktować się z poszczególnymi firmami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Na tym etapie prosument nie był jeszcze pewny, czy będzie chciał skorzystać z oferty kompleksowej zakupu i montażu instalacji, czy może z doradztwa w zakresie zakupu u podmiotu zewnętrznego i usługi instalacji.

Po nawiązaniu kontaktu z pierwszym przedsiębiorstwem instalatorskim otrzymał ofertę kompleksową na sprzedaż, montaż mikroinstalacji oraz przygotowanie dokumentacji potrzebnej do jej prawidłowego przyłączenia, w tym usługę certyfikowanego instalatora. Na pytanie, czy może być obecny przy wykonywaniu prac i ewentualnie pomagać przy tych, które nie wymagają specjalnych kwalifikacji, otrzymał odpowiedź przeczącą. Nie było również możliwe, aby przedsiębiorstwo zainstalowało panele zakupione od innego podmiotu.

Na tej podstawie prosument zaczął kalkulować budżet całego przedsięwzięcia. Chciał jednak dokonać maksymalnie świadomego wyboru. Postanowił więc zapoznać się z ofertami innych przedsiębiorstw. Okazało się, że ceny za te same elementy mogą się bardzo różnić. Widząc „rozstrzał” cenowy, prosument postanowił zapoznać się z większą liczbą ofert.

W końcu znalazł przedsiębiorstwo, które zaproponowało mu cenę za usługę kompleksową, ale zastrzegło, że jeżeli chce samodzielnie nabyć elementy instalacji, to również nie będzie z tym problemu. Należy tylko wcześniej wszystko skonsultować. Przedsiębiorstwo nie widziało także przeszkód, aby prosument towarzyszył przy instalowaniu, o ile będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i bhp.  Ostatecznie oferta przedstawiona przez to przedsiębiorstwa okazała się na tyle atrakcyjna, że prosument zdecydował się na usługę kompleksową.

Instalacja została zainstalowana i przyłączona. Prosument, jak do tej pory nie zgłaszał, żadnych reklamacji.

Podsumowując, prosument rekomenduje wszystkim osobom zainteresowanym zapoznanie się z maksymalnie dużą liczbą ofert przedsiębiorstw instalatorskich. Jest głęboko przekonany, że poświęcenie czasu na zapoznanie się ze strukturą rynku, może oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych i dać bardzo wiele satysfakcji.