Internet mobilny

Brak zasięgu w konkretnym miejscu nie jest podstawą rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług mobilnej sieci komórkowej z winy operatora bez naliczania kosztów kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy w okresie przyznania ulgi promocyjnej. Niejednokrotnie nawet mapki zasięgu zamieszczone na stronie internetowej Operatora nie są wystarczająco miarodajne. Zarówno w regulaminie świadczenia usług, jak i w opisach map zasięgu operator zastrzega, że mapa ma charakter orientacyjny, a jakość zasięgu może się różnić w zależności od ukształtowania terenu, zalesienia, etc. Jedyną okolicznością, na jaką konsument mógłby się powoływać jest zapewnienie sprzedawcy, że w danym miejscu (po podaniu konkretnego adresu), że internet będzie tam działał. Ciężar udowodnienia spoczywa jednak na konsumencie.

Jest już jednak jeden korzystny wyrok zmierzający do zmiany powyżej praktyki. Chodzi o Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2011 r. VI ACa 695/2010. Sąd zauważył, że klauzula „Operator świadczy usługi transmisji danych w poszczególnych technologiach transmisji danych w zakresie istniejących możliwości technicznych. Mapa zasięgu sieci (…) dla poszczególnych technologii transmisji danych ma charakter orientacyjny. Mapa ta jest dostępna na stronach www.(...).pl. Jednocześnie operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasięgu sieci (…) dla usług transmisji danych” W przypadku usługi telekomunikacyjnej polegającej na mobilnym dostępie do sieci Internet najistotniejszym jej parametrem jest zasięg usługi, czyli granica przestrzenna wyznaczająca obszar, wewnątrz którego usługa ta będzie realizowana w technologiach udostępnionych przez przedsiębiorcę. Oczywiste jest zatem, że konsument zamierzający korzystać z takiej usługi ma prawo do rzetelnej informacji o jej cechach istotnych dla oceny korelacji usługi z potrzebami konsumenta, tak, aby proces podejmowania decyzji o zawarciu umowy opierał się na uchwytnych i racjonalnych przesłankach. Podanie we wzorcu umowy informacji o płynnych granicach zasięgu usługi dostępu do sieci Internet nie spełnia powyższego postulatu. Sytuacja taka stwarza przedsiębiorcy możliwość uchylenia się od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie tej usługi z powołaniem się na niedostępność usługi w miejscu, na którym znajdował się konsument. Przedmiotowe postanowienie określa zakres zobowiązania pozwanego w sposób nieprecyzyjny, przez co pozbawia konsumentów prawa do rzetelnej informacji o usłudze. Ponadto pozwany uzyskuje w ten sposób prawo do jednostronnej zmiany istotnych cech świadczenia bez ważnych przyczyn. Przedmiotowe postanowienie spełnia przesłanki klauzuli, o której mowa w art. 385[3] pkt 19 k.c.
 
Pozostaje wierzyć, że takich wyroków będzie coraz więcej i staną się one powszechną praktyką.

<< Telefon, Internet, telewizja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij