Dane osobowe

Znam Twój każdy krok.
Opublikowano: 2018-11-27 11:33

Federacja Konsumentów przyłącza się do akcji koordynowanej przez BEUC (Związek Europejskich Organizacji Konsumenckich).

czytaj więcej >>

Najpierw zgoda konsumenta - potem oferta
Opublikowano: 2018-01-11 15:48

Bezpośrednie działania marketingowe przedsiębiorców są dzisiaj zjawiskiem, którego doświadczamy na co dzień. Polegają one na bezpośrednim kontakcie z konkretnym  konsumentem i przedstawieniu swojej oferty. To, co w założeniu może się wydawać zwykłą formą proponowania usług, przybrało obecnie formę, która jest dla wielu trudna do zaakceptowania. Nasze numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej, które znajdą się już w bazie danych przedsiębiorcy, zaczynają być zalewane nowymi ofertami i informacjami o promocjach. Odbieranie kilka razy w tygodniu telefonów z propozycją zaciągnięcia pożyczki, wizyty na pokazie czy wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach stały się uciążliwym elementem codzienności wielu konsumentów.

Kwestia ta dotyczy również relacji pomiędzy bankami a ich klientami. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, w której podajemy nasz numer bankowi, a ten zaczyna wykorzystywać go do oferowania nam produktów finansowych kilka razy w miesiącu, nie zważając na nasze jednoznaczne deklaracje, że nie chcemy otrzymywać tego typu ofert i nie wyrażamy zgody na działania marketingowe. Rozmowy z bankiem przebiegają według jednakowego schematu, polegają na namawianiu do skorzystania z oferty banku, a na koniec zadawane jest pytanie o zgodę na marketing bezpośredni. Powstaje pytanie, czy taka praktyka jest zgodna z prawem.

W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907). Stanowi on, że zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Jednocześnie używanie wskazanych urządzeń i systemów dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

Płynie stąd wniosek, że banki i inni przedsiębiorcy, aby oferować nam swoje usługi drogą telefoniczną, powinni uprzednio uzyskać naszą zgodę. W przypadku jej braku, naruszony zostanie art. 172 prawa telekomunikacyjnego, co może się wiązać z nałożeniem kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. art. 209 ust. 1 pkt 25 prawa telekomunikacyjnego.

Sama zgoda powinna spełniać warunki wskazane w art. 174 prawa telekomunikacyjnego:

1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;

2) może być wyrażona drogą elektroniczną tylko pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika;

3) może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Obok przepisów prawa telekomunikacyjnego przed niechcianą informacją handlową chroni konsumentów art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Zakazuje on  przesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Żeby informacja mogła być uznana za zamówioną, odbiorca musi wyrazić zgodę na jej otrzymanie, na przykład poprzez podanie adresu elektronicznego. Przedsiębiorca, który przesyła nam informację, na którą nie wyraziliśmy zgody, dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, a także naraża się na sankcję przewidzianą w art. 24 ust. 1 ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli grzywnę.

Podsumowując, warto pamiętać, że dzięki przedstawionym powyżej przepisom możemy kontrolować informacje handlowe, które są do nas bezpośrednio kierowane. Powinniśmy również zwracać uwagę na zgody, które wyrażamy w ramach zawieranych umów, aby móc świadomie zdecydować o tym, czy chcemy otrzymywać oferty handlowe od naszego kontrahenta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oddziały Federacji Konsumentów uczestniczą w realizacji zadania publicznego: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bezpłatne poradnictwo jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij