Zmiana pakietu programów

W ostatnim miesiącu oddziały Federacji Konsumentów otrzymują niepokojące sygnały o działaniu jednego z operatorów telewizji kablowej. Konsumenci znajdują na klatkach schodowych swoich bloków ogłoszenie wydrukowane na zwykłej kartce A4, bez logo i pieczątek przedsiębiorcy, następującej treści: „Operator wycofuje z oferty programowej 3 kanały. Abonenci mogą bez konsekwencji rozwiązać umowę do końca lutego” .

Tymczasem operator twierdzi, że: „zgodnie z zawartą Umową kanały, które wycofuje, nie są kanałami gwarantowanymi. Rezygnacja z usług będzie skutkowała naliczeniem  opłat za przedterminowe rozwiązanie Umowy.”

Tytułem wprowadzenia należy wskazać, że jesienią 2015 r. ten sam operator telewizji kablowej poinformował swoich abonentów o dokonanej zmianie regulaminu, zgodnie z którą dostarcza on nie konkretne programy, a pakiety tematyczne. Oznacza to, że może dowolnie „podmieniać” programy, byleby zgadzała się ich liczba.

Konsumenci zwracają się do nas z pytaniem, co mają obecnie zrobić: korzystać ze zubożonej usługi, czy zerwać umowę i dochodzić swoich praw przed sądem. A także, jakie są szanse na to, by uniknąć konieczności zapłaty kary umownej. Naszym zdaniem duże. Szczególnie, że 22.02.2016 r. inny operator, Multimedia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni został ukarany za podobne działanie. Po uprawomocnieniu się decyzja UOKiK będzie stanowić podstawę dla dochodzenia przez konsumentów roszczeń indywidualnych. W takim wypadku sąd w postępowaniu dowodowym będzie zobowiązany uwzględnić stan faktyczny opisany w decyzji.

Zastosowany przez operatora zapis jest zbieżny z zamieszczonymi już klauzulami w rejestrze niedozwolonych klauzul umownych. W uzasadnieniu poprzednich decyzji UOKiK wskazywał, że pakiet programów telewizyjnych oferowany przez danego operatora stanowi jeden z podstawowych czynników branych przez konsumenta pod uwagę przy wyborze danej oferty. Z tego względu wycofanie przez operatora określonego programu telewizyjnego z oferty programowej w trakcie trwania umowy może być niekiedy równoznaczne z ustaniem dla konsumenta celu, dla którego zawarł umowę. Takie stanowisko podtrzymał SOKiK: „Oferowany zestaw programów stanowi jedno z podstawowych dla konsumenta kryteriów wyboru kontrahenta. Dokonywane w tym zakresie zmiany należy traktować jako istotną zmianę zakresu świadczenia i w związku z tym musi być zaakceptowana przez drugą stronę umowy. Operator powinien zatem na piśmie zawiadamiać każdorazowo abonenta o zmianie oferty programowej z wyprzedzeniem, umożliwiającym odstąpienie od umowy i znalezienie innego operatora.”

Klauzule uznane za niedozwolone oznaczają, że ich stosowanie wobec konsumentów jest zabronione, a takie postanowienia nie wiążą klienta. Niestety sprawy wielu konsumentów, którzy skorzystają z prawa do odstąpienia od umowy, skończą się dopiero na etapie postępowania sądowego. Sugerujemy wstrzymanie się z opłatą naliczonej ulgi i zawiadomienie UOKiK o stosowaniu przez operatora praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Pomoc na etapie sądowym konsumenci mogą uzyskać bezpłatnie w oddziałach Federacji Konsumentów i u rzeczników konsumentów.

<< Telefon, Internet, telewizja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij