Mikroinstalacja zaspokajająca własne potrzeby

Mikroinstalacja zaspokajająca własne potrzeby

Dla przykładu możemy bezpiecznie założyć, że południowo skierowana i prawidłowo osadzona mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 1kWp wyprodukuje w granicach 900 kWh energii rocznie. Nie jest to oczywiście ilość precyzyjna, a raczej prezentacja rzędu wielkości, bowiem na ilość wyprodukowanej energii wpływ ma wiele czynników, choćby poziom nasłonecznienia.

Nie oznacza to jednak, że automatycznie z naszych rachunków zniknie w skali roku równowartość 900 kWh. Zależy to bowiem od przyjętego systemu rozliczeń. Zysk uzależniony jest także od kwestii sprzedaży nadwyżek. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przedsiębiorstwo energetyczne nie odkupi wyprodukowanej energii po takiej samej cenie po jakiej sprzedaje ją odbiorcom. Będzie ona o kilkadziesiąt procent niższa.

 Więcej informacji znajdziecie Państwo  w kroku 10, zatytułowanym Sprzedaż nadwyżek i rozliczenia.