Mój indywidualny profil użycia energii

Mój indywidualny profil użycia energii

Oprócz ustalenia sumarycznego zużycia energii elektrycznej w naszym domu warto ustalić też profil ich zużycia, włączając w to częstotliwość i sezonowość używania określonych sprzętów. Przykładowo, jeżeli nasz dom wyposażony jest w klimatyzator, to jasnym jest, że nie będziemy używać go zimą. Podobnie jest z oświetleniem, którego używamy znacznie więcej w miesiącach jesiennych i zimowych.

Oto, jak w kilku krokach ustalić swój profil zużycia:

1.       Tworzymy listę wszystkich sprzętów i punktów oświetleniowych,

2.       Dzielimy zbiór na kategorie:

a.       sprzęty używane ciągle i sezonowo – profil roczny,

b.      noc i cała doba – profil dobowy,

3.       Sprawdzamy zużycie energii przez konkretne sprzęty,

4.       Szacujemy częstotliwość zużycia,

5.       Przygotowujemy kalkulację.

Mając taką kalkulację możemy zastanowić się jaka instalacja będzie dla nas odpowiednia.