Kto jest moim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego?

Kto jest moim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego?

 

 

Zależy to w dużej mierze od miejsca zamieszkania konsumenta, bowiem konkretnym przedsiębiorstwom dystrybucyjnym powierzono obowiązki w zakresie zarządzania siecią elektroenergetyczną w określonych częściach kraju. Przeważająca większość indywidualnych odbiorców energii, czyli potencjalnych prosumentów mieszka na terenie, na którym siecią zarządza jedno z pięciu przedsiębiorstw. Przedstawiamy podział schematyczny. Informację szczegółową znaleźć  można na umowie, fakturze lub kontaktując się z konkretnym przedsiębiorstwem.  

 RWE Stoen Operator sp. z o.o. (kolor jasnoniebieski na mapie)zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego na terenie Warszawy i okolic.

 Enea Operator Sp. z o.o. (kolor ciemnoniebieski na mapie zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz niewielkiej części województwa dolnośląskiego oraz pomorskiego.

 Energa Operator S.A. (kolor zielony na mapie zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego na terenach województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

 Tauron Dystrybucja S.A. (kolor magentowy na mapie zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego.

 PGE Dystrybucja S.A. (kolor pomarańczowy na mapie) zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego we wschodniej i centralnej części kraju.