Co warto wiedzieć o rynku energii

Prąd z elektrowni, czyli co warto wiedzieć o rynku energii.  

 

 

Potocznie energię kupujemy z elektrowni. To jednak bardzo duże uproszczenie. Przemiany na rynku energii zachodzą dynamicznie od bardzo wielu lat. Warto je śledzić, bowiem pierwszym krokiem do zostania prosumentem powinno być zwiększenie naszej świadomości jako konsumentów.   

Każdy konsument – odbiorca energii elektrycznej jest jednocześnie klientem dwóch przedsiębiorstw. Sprzedawcy, zwanego także spółką obrotu lub obrotową oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanego potocznie dystrybutorem. Rozdzielenie przedsiębiorstw w ten sposób jest konsekwencją stopniowej liberalizacji rynku energii.

W dużym uproszczeniu sprzedawca sprzedaje konsumentowi energię elektryczną, zaś Dystrybutor jest właścicielem i zarządcą infrastruktury sieciowej, za pośrednictwem której energia dostarczana jest do lokalu konsumenta. Sprzedawcę można zmienić. Dystrybutor jest monopolistą naturalnym(w praktyce brak jest możliwości wybudowania alternatywnej infrastruktury sieciowej) i konsument musi korzystać z jego usług.

Struktura ta jest praktycznie niezauważalna do momentu dokonania pierwszej zmiany sprzedawcy energii, bowiem często wiąże się z rozdzieleniem opłat za energię elektryczną na dwie faktury. Wcześniej, na mocy zawartej tzw. umowy kompleksowej wszystko odbywa się na jednym blankiecie.