Czy sprzedawcę lub dystrybutora można zmienić ?

Czy sprzedawcę lub dystrybutora można zmienić ?

 

 

Dystrybutora, wyłączając przeprowadzkę do innej części kraju zmienić nie można. Można natomiast zmienić sprzedawcę energii. W chwili obecnej koncesje na obrót energią elektryczną ma kilkadziesiąt różnych przedsiębiorstw. Wystarczy znaleźć satysfakcjonującą ofertę, a następnie zawrzeć umowę z nowy  sprzedawcą, udzielając mu wcześniej pełnomocnictwa do rozwiązania poprzedniej umowy kompleksowej i zawarcia nowej umowy dystrybucyjnej. Udzielenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli zmieniamy sprzedawcę po raz kolejny. 

Warto wiedzieć, że skorzystanie z prawa wyboru sprzedawcy energii nie wyłącza możliwości odsprzedaży energii wyprodukowanej w mikroinstalacji, bowiem jest to regulowane odrębną umową. Zmiana sprzedawcy energii nie wpływa więc na możliwość generowania energii w mikroinstalacji.