Kto sprzedaje mi energię ?

Kto sprzedaje mi energię ?

 

 

Energię sprzedaje sprzedawca zwany też czasem spółką obrotu. W tym wypadku definicja ustawowa jest dość prosta zgodnie z art. 3 pkt) 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) obrót jest działalnością gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią.

To sprzedawcy płacimy za zużytą energię (wyrażoną w kilowatogodzinach), którą Operator systemu Dystrybucyjnego przesyła do domu odbiorcy po sieci, którą administruje. Od kilku lat sprzedawca i dystrybutor to niezależne podmioty. Choć niekiedy w ramach jednej grupy kapitałowej występuje zarówno sprzedawca, jak i dystrybutor, a logotypy tych firm są podobne to pamiętajmy, że konsument dysponuje prawem wyboru w tym zakresie.    

Wybór Operatora Systemu Dystrybucyjnego co do zasady nie zależy od konsumenta, bowiem w praktyce nie ma możliwości stworzenia alternatywnej infrastruktury sieciowej. Zmiany można w dokonać tylko przeprowadzając się do miejscowości, w której sieć zarządzana jest przez inne przedsiębiorstwo. Jest jednak mało prawdopodobne aby motywacją do przeprowadzki była chęć zmiany dystrybutora energii.

Analogicznie, jak w przypadku kolei, gdzie operator torowiska ma obowiązek udostępnić je dla ruchu pociągów różnych spółek Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowiązany jest umożliwić różnym sprzedawcom korzystanie z administrowanej przez niego sieci w celu sprzedaży energii odbiorcom.