Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

 Czym zajmuje się Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)?

 

 

Dystrybucja energii elektrycznej szczegółowo uregulowana jest przepisami. Oficjalna definicja OSD zgodnie z art. 3 pkt) 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) brzmi następująco:

- operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi.

Patrząc z perspektywy konsumenta lub prosumenta jest to przedsiębiorstwo, które zajmuje się przyłączeniami i konserwacją sieci, dokonuje odczytów, wymian i sprawdzenia liczników, bowiem jest ich właścicielem oraz prowadzi dystrybucję energii, którą kupujemy od sprzedawcy, jak również energii którą wyprodukowano w mikroinstalacji. Operator jest także odpowiedzialny za naprawy linii energetycznych doprowadzających energię do naszych domów, dlatego należy zgłaszać mu wszystkie przypadki braku dostaw lub zauważone uszkodzenia sieci.   

Za wszystkie te usługi pobiera on wynagrodzenie. Część wliczona jest w nasze faktury(jak. np. opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna), za część wnosimy dodatkowe opłaty (przyłączenie instalacji odbiorczej w nowym budynku, niektóre naprawy sieci, kontrola działania licznika zlecona przez konsumenta, gdy okaże się, że działał on prawidłowo).

Dlatego też wniosek o przyłączenie mikroinstalacji kierujemy do właściwego dla nas OSD. Właściwy formularz znajdziemy na stronie internetowej przedsiębiorstwa albo w punkcie obsługi klienta.