Czym jest mikroinstalacja ?

Czym jest mikroinstalacja ?

Na początek przepisy.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt) 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii mikroinstalacja to  instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Odchodząc od specjalistycznej technologii powiedzieć można, że mikroinstalacja to przydomowe źródło energii odnawialnej, czyli np. mała elektrownia słoneczna lub przydomowy wiatrak. Instalacja taka produkuje energię, która zasila gospodarstwo domowe, a niewykorzystane nadwyżki można odsprzedać.

 

Fenomenem mikroinstalacji jest to, że swój dom może w takie rozwiązanie wyposażyć właściwie każdy. Nie trzeba być przedsiębiorstwem energetycznym, ani nawet prowadzić działalności gospodarczej.