Sposoby wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Sposoby wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 

 

Oczywiście energetyka odnawialna to nie tylko prosumenci, ale także farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne o ogromnych mocach. W polski krajobraz wpisały się już wiatraki, coraz częściej pojawiają się także farmy fotowoltaiczne. Ich rozwój jest także bardzo ważny, bo pomaga w modernizacji naszej energetyki i osiągnięciu celów w zakresie redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Prawidłowo ulokowane są także mniej uciążliwym sąsiadem niż wielka elektrownia obok której zalegają zwały węgla. 

Mimo wszystko pojawianie się przemysłowych instalacji OZE, szczególnie wiatrowych budzi kontrowersje. Zdarza się, że społeczności lokalne nie chcą się zgodzić na ulokowanie farmy wiatrowej w ich miejscowości, bo obawiają się obniżenia jakości życia. Z reguły podnoszony jest argument, że wiatraki są hałaśliwe, powodują drgania, które źle wpływają na gospodarkę rolną i obniżają walory krajobrazowe miejscowości. 

Nie wszystkie te obawy są uzasadnione, ale podstawowym błędem podmiotów lokujących takie instalacje jest nieliczenie się z opinią lokalnej społeczności. Jest to błąd nie tylko w skali pojedynczej inwestycji, ale także w skali całego projektu rozwoju OZE. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę różne czynniki, ze szczególnym uwzględnieniem głosu społeczności lokalnych.  Przy odrobinie dobrej woli da się w Polsce ulokować wiele takich instalacji w sposób, który nie będzie budził zastrzeżeń interesariuszy tego projektu. 

Należy jednak cały czas pamiętać o prosumentach. Szacuje się, że w Niemczech ponad 30% mocy zainstalowanych instaalcji oze pozostaje właśnie w ich rękach. Popierając rozwój energetyki odnawialnej należy pamiętać o koniecznym zróżnicowaniu i korzyściach jakie płyną dla gospodarstwo domowych z posiadania mikroinstalacji. Należy zatem stworzyć takie mechanizmy, w których stopniowy rozwój dużych projektów OZE nie doprowadzi do marginalizacji lub eliminacji energetyki prosumenckiej.