W jakich krajach rozwija się energetyka prosumencka ?

W jakich krajach rozwija się energetyka prosumencka ?

 

 

Energetyka prosumencka kojarzona jest przede wszystkim z Niemcami, zaś pojęcie Energiewende, czyli transformacji energetycznej w Niemczech wskazywane jest niejednokrotnie jako przykład nie tylko trwałego przestawienia gospodarki na energię ze źródeł odnawialnych ze stopniową rezygnacją z paliw kopalnych ale także umiejętnego zaangażowania prosumentów i społeczności lokalnych w wytwarzanie czystej energii. 

Energetyka prosumencka rozwija się przede wszystkim w Europie, szczególnie Zachodniej i w krajach Skandynawskich. W naszym regionie miejscem, gdzie zauważalny jest rozwój tego rodzaju energetyki są Czechy. 

Jest to także szansa dla miejsc, gdzie z różnych względów dostęp do elektryczności jest ograniczony. Nikogo nie dziwi już ogniwo fotowoltaiczne przytwierdzone do mongolskiej jurty czy umieszczone w afrykańskiej wiosce. To także są prosumenci.