Czym jest energetyka prosumencka ?

Czym jest energetyka prosumencka ?

 

 

Z pojęciem energetyki prosumenckiej silnie związane jest pojęcie generacji rozproszonej. Jest to model funkcjonowania rynku energetycznego. W modelu klasycznym, scentralizowanym mamy kilka lub kilkanaście dużych lub bardzo dużych źródeł energii, która, aby mogli z niej skorzystać odbiorcy jest następnie transportowana na duże odległości przez sieci przesyłowe i dystrybucyjne. W modelu generacji rozporoszonej źródła energii są mniejsze i jest ich w skali kraju więcej, mogą być bardziej zróżnicowane. Model ten przełamuje monopol przedsiębiorstw energetycznych na wytwarzanie energii, bowiem zakłada istotny udział tzw. mikroźródeł prosumenckich, czyli instalacji o małej mocy, które pracują przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego odsprzedając do sieci jedynie nadwyżki wyprodukowanej energii. Funkcjonowanie w tego rodzaju modelu może zwiększać bezpieczeństwo energetyczne, bowiem nie jest on tak podatny na awarie, sprzyja rozwojowi odnawialnych źródeł energii i gwarantuje wsparcie gospodarstw domowych. 

Energetykę prosumencką tworzą mikro producenci, dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie jest podstawowym źródłem działalności.