Czy można uruchomić mikroinstalacji przed dokonaniem jej przyłączenia przez przedsiębiorstwo energetyczne ?

Czy można uruchomić mikroinstalacji przed dokonaniem jej przyłączenia przez przedsiębiorstwo energetyczne ?

 

 

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest rzecz jasna negatywna. Przepisy stanowią, ze przyłączenia mikroinstalacji do sieci, czy to na podstawie zgłoszenia, czy na podstawie umowy dokonuje przedsiębiorstwo energetyczne, nie zaś sam konsument.  Z technicznego punktu widzenia samodzielne podłączenie mikroinstalacji do sieci może wpływać destabilizująco na jej pracę.  Energia oddana do sieci może zostać potraktowana przez układ pomiarowy jako zużyta, co wiązać się będzie z żądaniem zapłaty ze strony przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, w szczególności przy układach pomiarowych starszego typu może dość do zafałszowania wskazań układu, co może zostać uznane za postać nielegalnego pobierania energii, o którym mowa w art. 3 pkt)18  prawa energetycznego.