Uruchomienie mikroinstalacji już na etapie prowadzenia procesu budowlanego

Czy mikroinstalacja może zostać uruchomiona już na etapie prowadzenia procesu budowlanego ?

 

 

Jest to interesujące w szczególności gdy obiekt powstaje tzw. metodą gospodarską.  Wydaje się, że nie ma po temu przeciwskazań, o ile obiekt został wcześniej przyłączony do sieci energetycznej jako odbiorca i dokonano stosownego zgłoszenia lub przeprowadzono wszystkie te czynności jednocześnie. Oczywiście stan zaawansowania budowy musi pozwalać na prawidłowy montaż instalacji.