Koszt przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej

Koszt przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty przyłączeniowej. Stanowi o tym art. 7 ust. 8 pkt) 3 lit.) b ustawy prawo energetyczne.