Co dzieje się po dokonaniu zgłoszenia ?

Co dzieje się po dokonaniu zgłoszenia ?

 

 

Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia należy skontaktować się z OSD i zapytać, czy nadano mu bieg. Zgodnie z przepisami przedsiębiorstwo energetyczne powinno ocenić treść zgłoszenia. Jeżeli uzna, że brakuje w nim istotnych informacji powinno wezwać do ich uzupełnienia. Warto jednak pamiętać, że w tej procedurze nie występuje element zgody przedsiębiorstwa. Jeżeli instalacja spełnia wymogi powinna zostać przyłączona. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że instalacja nie może być przyłączona powinno uzasadnić swoje stanowisko. W sytuacji, gdy nie ma żadnych problemów z dokonanym zgłoszeniem następnym krokiem jest zainstalowanie odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego, czyli licznika. Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

W momencie, gdy instalacja zostanie przyłączona można rozpocząć procedury związane z dystrybucją i odsprzedażą wyprodukowanej energii. Pamiętajmy jednak, że wymaga to zawarcia odrębnych umów.