Wymagania techniczne i eksploatacyjne mikroinstalacji

Wymagania techniczne i eksploatacyjne mikroinstalacji

 

 

Przepisy określają wymagania techniczne i eksploatacyjne, które powinny zapewniać przyłączone do sieci urządzenia. Przede wszystkim, zgodnie z art. 7a ust. 1 pkt) 1-5 prawa energetycznego urządzenia przyłączane do sieci urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające: bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci; zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii; dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych energii; spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach; możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobrane energię. 

W praktyce oznacza to, że Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych powinni wskazać jakie szczegółowe wymagania powinna spełniać instalacja, która będzie przyłączana do ich sieci. Nie mogą one w żaden sposób dyskryminować urządzeń konkretnych producentów czy konkretnych przedsiębiorstw dokonujących zainstalowania. Powinny odnosić się wyłącznie do parametrów. Osoba, która doradza przy wyborze rozwiązania oraz instalator powinni być zapoznani także ze szczegółowymi wymogami konkretnych OSD w zakresie przyłączenia.

Powyższe oznacza, że OSD, w przypadku stwierdzenia, że któryś z elementów instalacji nie gwarantuje bezpiecznej pracy w systemie sieci, ze względu na dobro tego systemu powinno odmówić jego przyłączenia. W takim przypadku prosument będzie raczej kierował swoje roszczenia do przedsiębiorstwa, które podjęło się instalacji lub sprzedawcy komponentów, niż do przedsiębiorstwa energetyczne.