Czy przyłączenie jest wymagane ?

Czy przyłączenie jest wymagane ?

 

 

To zależy. Aby mieć dostęp do elektryczności z sieci trzeba oczywiście dokonać przyłączenia instalacji odbiorczej. Bez przyłączenia przedsiębiorstwo energetyczne nie zawrze z konsumentem żadnej umowy.

W przypadku mikroinstalacji istnieje kwestia przyłączenia uzależniona jest od jej typu oraz preferencji samego prosumenta. Instalację On Grid, czyli nastawioną na przynajmniej częściową odsprzedaż wyprodukowanej energii do sieci należy bezwzględnie przyłączyć do sieci energetycznej. Inaczej nie będzie ona prawidłowo działać, a prosument nie osiągnie zamierzonego efektu. Istnieją także instalacje Of Grid, czyli nastawione na brak współpracy z systemem elektroenergetycznym. Tego rodzaju instalacje magazynują energię w akumulatorach do późniejszego wykorzystania, więc nie muszą być przyłączane do sieci. Element magazynowania wpływa na wzrost kosztu inwestycji.