Przyłączenie do sieci energetycznej

Przyłączenie do sieci energetycznej

 

 

Przyłączenie, zarówno odbiorcy, jak i mikroinstalacji jest pierwszym krokiem w uzyskaniu dostępu do sieci energetycznej. Przyłączenie instalacji jest obowiązkiem operatora systemu dystrybucyjnego(OSD). Obowiązek przyłączenia powstaje co do zasady z mocy prawa, co oznacza, że przedsiębiorstwo w przypadku spełnienia warunków musi dokonać przyłączenia,  zarówno w przypadku w którym mikroinstalacja jest elementem nowobudowanej sieci, najczęściej na nowopowstałym budynku, jak i w przypadku, w którym powstaje na budynku uprzednio przyłączonym do sieci elektroenergetycznej. Procedura jest wtedy jednak inna.

Przyłączenie, bez względu na rodzaj przyłączanego obiektu czy infrastruktury odbywa się zawsze na wniosek zainteresowanego odbiorcy. Przedsiębiorstwo nie działa tu z własnej inicjatywy.

Nie ma zatem możliwości legalnego korzystania z sieci energetycznej bez przeprowadzenia procesu przyłączenia.