Powierzchnia na moduły

Jaką powierzchnię należy przeznaczyć na zainstalowanie modułów? 

 

 

Powierzchnia jaką należy przeznaczyć na zainstalowanie modułów, będzie definiowana tym jakie są potrzeby energetyczne. Relację moc/powierzchnia definiuje głównie sprawność modułów fotowoltaicznych, im jest ona większa tym mniej powierzchni potrzeba aby zainstalować pożądaną moc. Przy obecnych poziomach sprawności modułów dostępnych na rynku, osiągalny wskaźnik, wynosi 181W mocy znamionowej modułów na 1m2.

 Dla instalacji typu on grid, przy planowanych projektach wsparcia,  najbardziej dogodne będzie dobranie takiej mocy, która wygeneruje możliwie zbliżoną ilość energii do ilości energii zużywanej. Jeśli nie rozpatrujemy instalacji  fotowoltaicznej typu on grid, z perspektywy finansowej, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zagospodarować  całą dostępną powierzchnię dachu bądź działki pod moduły fotowoltaiczne. Należy jednak wtedy, zgłosić się z wnioskiem do operatora sieci dystrybucyjnej, o wydanie warunków przyłączenia. Czyli ustalenia maksymalnej mocy jaką można dołączyć w danej lokalizacji. Jeśli moc zainstalowana obiektu, wynosi więcej niż moc znamionowa generatora fotowoltaicznego to wystarczy jedynie zgłosić fakt przyłączenia.

Dla instalacji typu off grid, moc zainstalowana musi wygenerować tyle energii w konkretnych przedziałach czasowych, aby w pełni pokryć potrzeby energetyczne autonomii. W systemach off grid, dodatkowymi czynnikami powiększającym zapotrzebowanie na moc modułów, będzie uwzględnienie strat w konwersji energii w akumulatorach oraz poziomu ich cyklicznego rozładowywania. Im poziom rozładowywania akumulatorów mniejszy, tym większa ich żywotność, dlatego z ekonomicznego punktu widzenia często opłaci się bardziej przeznaczyć większa powierzchnię pod moduły.