Wybór modułu fotowoltaicznego

Czym kierować się, wybierając moduły fotowoltaiczne? 

 

 

Czynników definiujących to na jakie moduły powinno się zdecydować jest wiele. Obecnie produkowane moduły wykazują pokoleniową żywotność. Warto więc pomyśleć o tym, aby moduł był wytrzymały również mechanicznie, czyli posiadał aluminiową ramkę. Nie wszystkie moduły dostepne na rynku, modułów takową posiadają. Dodatkowo parametrem, na który warto zwrócić uwagę są gwarancje na wykonanie produktu oraz gwarancja techniczna. Na wykonanie produktu zazwyczaj gwarancja wynosi 10 lat. Gwarancja techniczna, czyli gwarancja utraty mocy nominalnej w miarę upływu lat, wynosi zazwyczaj nie mniej niż 80% mocy znamionowej po upływie 25 lat. Są to wielkości standardowe i nie warto zastanawiać się nad modułami o gorszych deklaracjach.

Kolejnym parametrem jest parametr tolerancji mocy modułu, czyli rozrzut pomiędzy deklarowaną mocą znamionową a jaką faktycznie moc może mieć moduł. Jak największe współczynniki dodatnie, są tymi porządanymi.  

Gorące otoczenie nie sprzyja wydajności pracy nie tylko ludzi, ale i baterii słonecznych. Parametr nazywany współczynnikiem temperaturowym mocy (ang. power temperature coefficient), mówi o tym, jak spada moc modułu wraz ze wzrostem temperatury ogniw, powyżej 25°C. Im ten współczynnik będzie mniejszy, tym lepiej dla wydajności.

Baterie słoneczne w swoich notach katalogowych, mają również taki parametr jak temperatura NOCT (ang. Normal Operating Cell Temperature), czyli normalna temperatura pracy ogniwa, przy której zazwyczaj moduł pracuje. Im mniejszą wartość ma ten parametr, tym lepiej dla wydajności. Dodatkowo, dla warunków NOCT określane, są informacje na temat mocy i innych parametrów elektrycznych modułu. Im, te parametry bardziej zbliżone do wartości znamionowych tym lepiej.

Ostatnim parametrem, na który warto zwrócić uwage jest wydajność w pochmurne dni – (ang. performance at low irradiance). Im większa efektywność przy niskim natężeniu promieniowania jest wyższa tym lepiej dla wydajności.