Wymagania techniczne programu Prosument

Wymagania techniczne programu Prosument

 

 

Najpopularniejszym obecnie programem wsparcia zakupu mikroinstalacji jest program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.  "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem osób, które planują zainwestowanie w mikroisntalację. Warto jednak wiedzieć, że wymagania techniczne programu są w niektórych przypadkach bardziej restrykcyjne niż wymagania konieczne dla dokonania przyłączenia instalacji.  

Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia w ramach programu powinna bezwzględnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi szczegółowych wymogów programu, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych dla instalacji oraz wymagań dla wykonawcy instalacji, bowiem program wymaga aby instalator legitymował się wpisem do rejestru certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.