Czy elementy instalacji należy kupić w Polsce ?

Czy elementy instalacji należy kupić w Polsce ?

 

 

Nie, prosument poszukujący mikroinstalacji nie jest ograniczony jedynie do polskiego rynku. Nie jest tajemnicą, że rynki innych krajów, jak np. niemiecki są bardziej przesycone tego rodzaju asortymentem. Dlatego też, planując inwestycje spokojnie należy brać pod uwagę możliwość zakupu elementów mikroinstalacji za granicą. Szczególnie w dobie jednolitego rynku europejskiego może okazać się to atrakcyjne. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii.

  • Po pierwsze urządzenia muszą pracować prawidłowo w sieci elektroenergetycznej. Z tego względu należy, najlepiej z pomocą instalatora upewnić się, że szczególnie parametry pracy falownika będą odpowiednie.  
  • W przypadku inwerterów istnieje jeszcze jeden obowiązek. Chodzi o tzw. deklarację zgodności, szczególnie z normą EN 61000-3-12. W przypadku zakupu urządzenia za granicą na etapie przyłączenia OSD może zażądać przedłożenia przysięgłego tłumaczenia dokumentu na język polski. Koszt takiego tłumaczenia wpłynie na ogólny koszt inwestycji.

 Kupując za granicą należy wziąć tez pod uwagę aktualny kurs waluty, w której chcemy się rozliczyć. W w większości przypadków  będzie to Euro. Należy także doliczyć koszty transportu i sprawdzić warunki gwarancji. Niektóre przedsiębiorstwa działające globalnie oferują obsługę gwarancyjną urządzeń zakupionych za granicą.

 W przypadku sporu ze sprzedawcą z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego pomocy udzieli Europejskie Centrum Konsumenckie .