Wada prawna

Wada prawna

 

 

Sprzedawca rzeczy odpowiada z tytułu rękojmi także za wady prawne – por. art. 556(3) Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Tym samym wadą prawną rzeczy jest np. okoliczność, że urządzenie, które nam zamontowano było kradzione. Jeżeli prawowity właściciel zażąda wówczas zwrotu swojej rzeczy, należy zawiadomić o tym sprzedawcę. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy nawet utracić możliwość dochodzenia roszczeń od sprzedawcy.

Wobec niego możemy żądać np. dostarczenia nowej rzeczy lub odstąpić od umowy.