Wada mechaniczna

Wada mechaniczna

 

 

Przedsiębiorcy dość często – oddalając reklamację – powołują się na wadę mechaniczną. Nie jest jednak prawdą, że wystąpienie takiej wady to powód do nieuznania roszczeń konsumenta. 

Przede wszystkim pojęcie wady mechanicznej nie jest pojęciem ustawowym. To pojęcie bardziej potoczne.

Można powiedzieć, że uszkodzenia mechaniczne to takie, które jest związane z działaniem siły fizycznej. Rozstrzygnięciu może co najwyżej podlegać okoliczność, czy siła fizyczna przyłożona do rzeczy była adekwatna i przyłożona właściwe. Ciężar dowodowy będzie obciążał strony w zależności od czasu, jaki upłynął od wydania rzeczy.

Np. konsument może dowodzić, że mechaniczne uszkodzenie powłoki panelu zostało spowodowane jej wadliwością, użyciem niewłaściwych materiałów. Coś co spadło na panel uszkodziło go, ale zdaniem konsumenta nie powinno, gdyby panel był należycie skonstruowany. 

Przedsiębiorca z kolei w takiej sytuacji powinien dowodzić, że panel był skonstruowany właściwie, zgodnie z „zasadami sztuki”, biorącej pod uwagę funkcjonowanie urządzenia na zewnątrz. Może też dowodzić, że to co uderzyło w panel było np. zbyt duże, nietypowe – np. szczególnie duży grad, który w normalnych warunkach nie występuje.

Dość często przy takich sporach konieczne jest zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy.