Rękojmia wada istotna

Rękojmia wada istotna

 

 

Zgłaszając reklamację z tytułu rękojmi od sprzedawcy można żądać naprawy (usunięcia wady) lub wymiany rzeczy. Można też odstąpić od umowy lub obniżyć cenę, ale tu sprzedawca może jednorazowo zablokować skuteczność skorzystania z tych uprawnień, niezwłocznie naprawiając lub wymieniając rzecz. 

Jednorazowość oznacza, że już przy drugiej wadzie (nie musi być taka sama) można odstąpić od umowy, ale ta wada musi być istotna.

Pojęcie istotności nie jest zdefiniowane – jest to klauzula generalna. Z orzecznictwa i opinii doktryny wynika, że „należy mieć na względzie cel, dla którego kupujący nabył rzecz i jaki z niej zamierzał zrobić użytek, a nie czy jest ona niezdatna do zwykłego użytku, czy też bezwartościowa”. Tym samym bierzemy pod uwagę kryteria subiektywne. Jeżeli rzecz poprzez swój wygląd nie nadaje się do celu, do jakiego została nabyta (np. funkcja ozdobna), wadę należy potraktować jako istotną. 

Przy rzeczach skomplikowanych nieistotność może obejmować zupełnie inne właściwości niż np. przy zwykłych butach. W butach utrata koloru zwykle będzie istotna. Przy panelach, już niekoniecznie – nie stanowi to zwykle w ich przypadku takiego znaczenia.