Zakupy przez internet

Zakupy przez internet

 

 

Zgodnie z przepisami umowa zawarta na odległość to to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Upraszczając, najczęściej jest to zakup w sklepie internetowym, przez telefon, e-mail. 

Prawo – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – nakazuje przedsiębiorcy podać szereg informacji. O sobie, produkcie, cenie, warunkach zapłaty ceny i dostawy, usługach dodatkowych, odpowiedzialności sprzedawcy za produkt i wiele innych. Jeżeli sprzedawca nie podaje tych informacji, sklep nie jest wart zaufania, a zakup w nim to duże ryzyko.

Zwykle informacje o sklepie znajdziemy w regulaminie. Tam też znajdziemy informacje o sposobie zawarcia umowy a także o prawie do odstąpienia od umowy. Co do zasady, od daty otrzymania towaru konsument na to 14 dni kalendarzowych. Dla zachowania terminu wystarczy w ostatnim dniu wysłać oświadczenie. Jeżeli sprzedawca nie informuje konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, termin na odstąpienie przedłuża się nawet o 12 miesięcy.

Dla samego prawa do odstąpienia od umowy nie ma znaczenia w jakim stanie jest towar. Rzecz można rozpakować i sprawdzić tak jak można to zrobić w zwykłym sklepie stacjonarnym, nawet uszkadzając oryginalne opakowanie. 

Przekroczenie dopuszczalnego zakresu sprawdzenia powoduje przedsiębiorca może obniżyć zwracaną kwotę o stopień zużycia rzeczy. W innym wypadku przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić pieniądze w terminie 14 dni. Zwrotowi podlegają też koszty dostawy, ale do wysokości najtańszego sposobu dostawy. Jeżeli np. przedsiębiorca oferował tańszą paczkę i droższego kuriera, nie będzie musiał zwracać pełnego kosztu, jeśli wybierzemy kuriera. Zwróci tyle, ile kosztowałaby paczka.