Zakupy poza lokalem

Zakupy poza lokalem

 

 

Przy sprzedaży paneli fotowoltanicznych dość często spotykamy się z akwizycją. Mówiąc kolokwialnie, sklep przychodzi do klienta. Jest to sytuacja szczególna, bywa, że niekomfortowa dla konsumenta. Zwykle jest nieoczekiwanie odwiedzany przez akwizytora dysponującego całą gamą sztuczek psychologicznych, mających nakłonić do zawarcia umowy. I to dość drogiej.

Taki sposób zawierania umowy jest regulowany przez przepisy szczególne – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Są to umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca (a częściej jego przedstawiciel) musi przed zawarciem umowy przekazać konsumentowi szereg informacji. Przede wszystkim musi się prawidłowo zidentyfikować (podać dane przedsiębiorstwa), przekazać wszystkie informacje o produkcie, zasadach zakupu, cenie, terminie dostawy, kosztach dostawy, gwarancji i rękojmi. 

Istotne jest, aby wymusić na akwizytorze te dane. Może on starać się pominąć niewygodne dla siebie okoliczności, jak np. ograniczenia techniczne.

Wszelkie informacje, które przekaże nam sprzedawca muszą być przekazane konsumentowi na papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem. Trwały nośnik to np. dysk CD, pendrive, a także wiadomość wysłana drogą elektroniczną (e-mail). W taki sam sposób musi być przekazana konsumentowi umowa – na papierze lub za zgodą konsumenta na trwałym nośniku. 

Ponieważ jest to umowa szczególna, przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy (co do zasady jest na to 14 dni).