Umowa poza lokalem - odstąpienie

Umowa poza lokalem - odstąpienie

 

 

Nietypowe warunki zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa to spore ryzyko dla konsumenta. Ryzyko podjęcia złej decyzji w niekorzystnych warunkach uzasadnia istnienie szczególnego prawa – prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Termin liczony jest od dnia otrzymania towaru. Jeżeli zamawialiśmy wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin liczymy od otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. 

Jeżeli przedmiotem umowy jest sama usługa, termin biegnie od daty zawarcia umowy. Przy sprzedaży i usłudze z nią związanej, bierzemy pod uwagę datę dostawy. 

W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Może to być np. umowa o kredyt czy dodatkowe ubezpieczenie. 

Gdy rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. W innych wypadkach należy towar oddać samodzielnie w terminie 14 dni od odstąpienia. W tym samym terminie sprzedawca zwraca pieniądze.

Istnieją wyjątki, gdy odstąpić od umowy nie można, np. przy rzeczy wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.