Dowód zakupu, umowa

Dowód zakupu, umowa

 

 

Przepisy pozwalają na dochodzenie różnorodnych świadczeń od kontrahenta. Może to być m.in. odpowiedzialność za wady (np. rękojmia), obowiązek wykonania umowy lub odszkodowanie. W każdym jednak przypadku konieczne jest udowodnienie, że umowę w ogóle zawarto.

Prawo cywilne nie posługuje się tzw. legalną teorią dowodową (legalną teorią oceny dowodów). Oznacza to, że dowodem może być wszystko, za pomocą czego można wykazać zaistnienie danego faktu (art. 6 Kodeksu cywilnego). Jednym słowem brak np. paragonu lub rachunku niekoniecznie uniemożliwia skuteczne złożenie reklamacji.

Dowodem potwierdzającym zakup może być również adnotacja na gwarancji, zeznania świadków (najlepiej kilku, spoza rodziny), a także potwierdzenie wykonania umowy za pomocą elektronicznego środka płatniczego.

Przy umowach o znacznej wartości zwykle wystawiana jest imienna faktura VAT. W razie jej zgubienia można żądać wydania duplikatu.

 Na każdym jednak etapie zawierania i realizowania kontraktu należy zadbać o posiadanie dokumentu poświadczającego dokonane ustalenia.