Zwrot towaru, odstąpienie od umowy

Zwrot towaru, odstąpienie od umowy

 

 

Jedną z najważniejszych zasad prawa cywilnego w zakresie zobowiązań jest zasada dotrzymywania umów. Oznacza to, że gdy dokonamy zakupu lub zawrzemy umowę, co do zasady nie będziemy mogli od umowy odstąpić bez zgody sprzedawcy. Jeżeli rzecz będzie zgodna z umową, bez wad, możliwość jej zwrotu uzależniona jest od dobrej woli sprzedawcy.

Podstawę prawną (do odmowy przyjęcia zwrotu) stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, oraz zawarta w nim zasada dotrzymywania umów, od której przewidziane są pewne wyjątki (art. 353 Kodeksu cywilnego i następne).

Wyjątek stanowią między innymi umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość (tu termin odstąpienie od umowy wynosi 14 dni) - por. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 W przypadku umowy o dzieło, dopóki nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.