Fotowoltaika

Fotowoltaika 

 

Powszechność występowania słońca jest niezaprzeczalna. Jest ono pierwotnym źródłem energii, dzięki któremu, możliwe jest życie na ziemi w obecnej formie.  Dzięki słońcu wieją wiatry, powstaje biomasa czy ukształtowaly się zasoby paliw kopalnych. W dużej mierze jest ono niezbedne do funkcjonowania wielu innych na pozór nie związanych bezpośrednio z nim samym, źródeł odnawialnych. Energia promieniowania słonecznego jest nieograniczonym i darmowym źródłem energii, które według nawet najbardziej pesymistycznych prognoz wyczerpie się za kilka miliardów lat. Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki, zajmującą się przetwarzaniem promieniowania słonecznego docierającego do ziemi, na energię elektryczną. Geneza słowa fotowoltaika pochodzi od „photo” – z jęz. gr. światło i „voltaic” – z jęz. ang. galwaniczny. Ogniwo galwaiczne wytwarza energię elektryczna na wskutem zachodzących w nim przemian elektrochemicznych. Zasobność energii ze słońca jest uzależniona od szerokości geograficznej. Terytorium Polski, w tym aspekcie wypada przeciętne. Gorzej od nas wypadają  kraje Europy północnej, Anglia oraz Niemcy, obecnie najbardziej rozwienięte pod względem zainstalowanych mocy elektrowni fotoltaicznych w Europie. Włochy oraz Hiszpania to kraje które moga pochwalić się największym nasłonecznieniem. Ilość energii ze słońca, rzecz jasna, jest zależna od pory roku. Najkorzystniej pod tym kątem wypadają miesiące wiosenno-letnie, kiedy to nasłonecznienie przekracza ponad siedmiokrotnie wartości występujące zimą. Pozorna wędrówka słońca po horyzoncie, definiuje uzysk instalacji bazujących na promieniowaniu słonecznym. Odpowiednie ich usytuowanie, definiuje wykorzystanie ich potencjału oraz opłacalność inwestycji. 

 

 

Potencjał fotowoltaiczny państw Europy Link .