Hałas elektrowni wiatrowych

Hałas 

 

 

Hałas generowany przez elektrownie wiatrowe przy braku  zachowania odpowiednich odstepów od siedlisk ludzkich może wywoływać niepokój i rozdrażnienie. Drgania wystepujące w okolicach dużych elektrowni mogą mieć negatywny wpływ na organizmy żywe. W myśl obowiązujących przepisów, dopuszczalny poziom hałasu nocą wynosi do 40dB, natomiast w ciągu dnia mieści się w zakresie 50-60dB. Małe generatory wykorzystywane do elektrowni przydomowych nie wykazują silnych natężeń. Tabela poniżej została sporządzona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla elektrowni małych mocy. Każdy z pomiarów, to uśredniona wartość 3 pomiarów wykonanych z odległości 12m, wartości wyrażone w dB.

Farmy wiatrowe generują o wiele większe ilości hałasu nie tylko bez wzgląd na gabaryt wirnika, wysokie usytuowanie wiatraka, ale również przekładnie, sprzęgła, prądnice i cały osprzęt znajdujący się w gondoli. Przekładnia wiatraka może generować dźwięki o natężeniu 97dB i wyższym. Aby zapodbiec szkodliwemu oddziaływaniu drgań, hałasowi oraz infradźwiękom wyznacza się odpowiednie strefy ochronne.

Przykładowe zestawienie zależności odległości siedlisk ludzkich turbiny w miarę zwiekszania odleglości oraz porównanie poziomów hałasu spotykanych dnia codziennego Link .