Kontrowersje związane z energią wiatru

Kontrowersje związane z energią wiatru 

 

 

Spory dotyczace elektrowni wiatrowych trwają odkąd na dobre wpisały się w nasz krajobraz. Właśnie krajobraz, jest pierwszą kwestią jaka budzi ożywione dyskusje pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami turbin wiatrowych. Hałas jaki generują,  to kolejna często wyolbrzymiana kwestia dotycząca turbin. Bezdyskusyjne są kwestie dotyczace wpływu na ptaki. Panuje powszechna opinia, że ptaki radzą sobie doskonale z omijaniem wiatraków. O ile małe elektronie nie stanową dla nich aboslutnie zagrożenia, to w przypadku dużych elektrowni wiatrowych stosowanych do budowy farm, bywa jednak inaczej. Ptaki wykorzystują prądy powietrzne do przemieszczania się na duże odległości, pozwala im to na oszczędność energii i osiągnięcie zamierzonego celu. Ludzkość skopiowla tę właściwość do wyznaczania tras poruszania się samolotów, co owocuje przełożeniem się na oszczędności w paliwie – podobnie jak u ptaków. Wielkie elektrownie wiatrowe również często korzystają z wpływu pradów powietrznych. Samoloty z trasami ich lotów i wiatraki skonstruowali ludzie. Ptaki wykorzystują prądy intuicyjnie, od czasów znacznie bardziej zamierzchłych, niż powstał pierwszy wiatrak czy nawet koło. W rzeczywistości niestety zdarza się, że dochodzi kolizji. Można dyskutować co jest bardziej niebezpieczne dla ptaków, rozbity tankowiec czy wiatrak i wynik będzie oczywisty. Jednak jeśli mowa o zielonych źródłach, to warto wykazać się konsekwencją, aby były zielone w stu procentach i rzeczywiście nie działały na środowisko destrukcyjnie.

Przy budowaniu elektrowni wymagana jest cała lista zezwoleń m. in. Instytutów lotnictwa, co wiaże się bezpośrednio z wykluczaniem kolizji ruchu powietrznego. Duże farmy mogą powodować zakłócanie fal radiowych i także w tej materii posadowienie, będize wymagało stosownych pozwoleń.

Niebawem, do listy może dołączyć kolejna kontrowersja dotyczaca pozbywania się turbin już w dużej mierze przestarzałych i wyeksploatowanych. . Pochodzących z krajów bardziej zamożnych i wymieniających przestarzałe technologicnzie elektrownie wiatrowe do krajów mniej zamożnych. Elektrowni takie generują nieporównywalnie więcej hałasu i infradźwięków, niż nowoczesne rozwiązania. Należy mieć na uwadzę, że kwestie opisane powyżej dotyczą głównie największych turbin wiatrowych i nie wszystkich lokalizacji.