Wady i zalety elektrownii wiatrowych

Wady i  zalety 

 

 

Elektrownie wiatrowe znacznie bardziej, niźli elektrownie słoneczne charakteryzują się, dużą zmiennoścą dostarczanej mocy, zależną od warunków meteorologicznych. W obu typach elektrowni jest ona zmienna jednak energetyka wiatrowa jest najmniej przewidywalnym źródłem odnawialnym. Wiąże się to z koniecznością utrzymywania większej rezerwy mocy w przypadku instalacji off grid. Kolejną wadą jest kilkukrotnie większy koszt mocy zainstalowanej, niż w przypadku baterii słonecznych. Szczególnie te tańsze turbiny wykazują tendencję do niedbałego wykonywania ich z materialów niskiej jakości.  Znacząco wpływa to na rzeczywiste skrócenie żywotności oraz niesie za sobą większą uciążliwość w pracy takiej turbiny. Hałas jaki generuje turbina to kolejna wada tego rozwiązania. Należy pamiętać, że źle zamocowana na dachu turbina, potrafi być bardziej uciążliwa od odgłosu wiercenia w ścianie o 6 rano, po wczorajszym upojnym wieczorze. Trubiny wiatrowe wymagają dodatkowych hamownic elekrycznych bądź mechanicznych. Wyposażane są w nie, na wypadek przekroczenia granicznej prędkości wiatru nie ulec zniszczeniu i na wskutek czego nie spowodować zagrożenia dla obiektów znajdujących się w jej pobliżu, zdrowia bądź życia. Przy pracy turbiny wiatrowej konieczny będą częstsze przeglądy, niż w przypadku elektrowni słonecznej. Turbiny wiatrowe nie osiągają takiej żywotności jak baterie słoneczne.

Jako główne zalety można wymienić dużą produktywność energii w miejscach dobrze uwietrznionych. Posiadając dobrą lokalizację, można liczyć na szybkie zwroty inwestycji. Dodatkowo produkcja nie jest zdeterminowana porą dnia, a jedynie wietrznością danej lokalizacji. Jeśli elektrownia wiatrowa zamontowana jest na maszcie to teren pod elektrownią nie jest wykluczony spod eksploatacji. Możliwości takiej nie dają konstrukcje odchylające i nadążne modułów fotowoltaicznych.